Styrelsen

Eftersom Friskis&Svettis Karlstad är en förening har vi en styrelse. Årsmötet tillsätter varje år en styrelse som arbetar med den stora penseln i föreningen. Styrelsen sätter upp riktlinjer för verksamheten och styr Friskis&Svettis Karlstad mot framtiden. Kontakta gärna styrelsen via styrelsen@karlstad.friskissvettis.se


Annika Alfredsson - Ordförande


Magnus Berg - Ledamot

Gry Skar - Ledamot

Carl Magnus Berglund - Ledamot

Peter Johansson - Ledamot

Eva Stjernström - Ledamot

Therese Söder - Ledamot


Sandra Sundbäck - Suppleant

Anders Kjellsten - Suppleant

Vill du vara med i styrelsen?

Skicka ett mejl till valberedningen, den grupp som tar fram kandidater och förslag för nästa styrelse.

Styrelseprotokoll

Här kan du ladda ner protokoll från styrelsens möten.