Träningsvillkor


Dina skyldigheter och rättigheter:

Nya medlemsvillkor och medlemsförmåner gäller från  21 augusti 2017. Läs under medlem i förening. 

Medlemskap

 • Medlemskap är personligt och kan inte överlåtas. Läs mer om hantering av träningskort nedan.
 • Om du missbrukar ditt träningskort eller uppträder olämpligt kan medlemskapet och träningskortet dras in.

Träningskort

 • Alla våra träningskort är personliga.
 • Förlorat kort ersätts till en kostnad av 50 kr.
 • Vi återköper inga träningskort eller presentkort.
 • Uppgradera gärna ditt kort, det är bara att betala mellanskillnaden. Säg till i receptionen!
 • 1-, 4- och 12-månaderskort gäller löpande från inköpsdatum.
 • Autogiro: 12-månaderskort kan betalas via autogiro. Avtalet gäller i 12 månader och löper sedan vidare med 1 (en) månads uppsägningstid. Du kan också välja att avtalet bara gäller 12 månader för att sedan avslutas, säg då till när du köper ditt kort.
 • 11-kort gäller i två år och du får köpa hur många du vill. 
 • Frysning av träningskort: Med läkarintyg vid sjukdom, skada eller graviditet kan vi frysa ditt träningskort. Vid flytt på grund av arbete eller liknande fryser vi enbart årskort. Detta gäller vid minst en månads frånvaro och vid max 2 tillfällen per år vid uppvisande av anställningsavtal eller motsvarande.
 • Du får överlåta ditt träningskort till en annan medlem. Kontakta Carina Staaf för att göra detta. 
 • Från och med 1 januari 2018 inför vi en avgift om du 
  glömmer ditt träningskort vid tre olika tillfällen på sex 
  månader. Den tredje gången spärras ditt kort och du får 
  låsa upp det mot en avgift på 100 kr. Självklart kan vi fortfarande checka in dig manuellt om du glömmer kortet, men efter tre gånger tillkommer en avgift.  

Träning

 • Följ våra bokningsregler (läs mer till höger eller nedan)
 • Samtliga pass kräver giltigt träningskort förutom Träna ute-pass som inte utgår från Sannafältet, på dessa pass räcker medlemskap. 
 • Individuell instruktion: Avbokas senast 24 timmar före avtalad tid. Utebliven ankomst kostar dig 75 kr.
 • Det förekommer kontroller av biljetter och inpassering. Om du går på gruppträningspass, se till att du har fått och lämnat in en lapp till passet. Om du tränar i multihallen, se till att du har dragit in dig i ”inpassering till multihallen” i receptionen.
 • Följ våra åldersgränser


Allmänt

 • Bokningssystemet lagrar personuppgifter som vi behandlar enligt PUL.
 • Om du är ledsagare och vill träna i ditt uppdrag tillsammans med din brukare får du gärna göra detta utan varken medlemsavgift eller träningskort
 • Presentkort gäller i två år.


Besökare och barn

 • Åldersgräns för att vara (även för besökare) i multihallen: 13 år.
 • Alla barn som följer med dig till Friskis&Svettis ligger under ditt eget ansvar, vi tar inget ansvar för besökare i lokalerna även då besök kan beviljas. Notera att du inte kan ta med barnen till multihallen. Läs mer om barnhörnan

Doping - som medlem kan du bli testad

Vi tar starkt avstånd från doping. Eftersom vi är med i Riksidrottsförbundet tar vi gemensamma krafttag mot doping, bland annat genom slumpvisa dopingtester som kan utföra på alla våra medlemmar. Den som testas positivt eller vägrar lämna prov blir avstängda från Riksidrottsförbundets föreningar i två år. Läs mer om vårt antidopingarbete här.


Bokningsregler 

48 timmar
Bokningen öppnar! Du bokar din plats via telefon, app, hemsida eller i receptionen. Om passet blir fullt öppnas även en reservlista.

 120 min
Reservlistan slutar att gälla. Om någon bokar av sig blir blir den biljetten bokningsbar för andra motionärer. Nu kan du hämta ut din biljett i terminalerna. Om det finns platser kvar kan du fortsätta boka i app/dator/på plats.30 min

Du kan inte längre avboka bokad plats. Om du bokar in dig kan du inte ångra dig och avboka.


 


10 min


Bokningen stänger. Om du är bokad måste bokad biljett hämtas ut.


Obokade eller ej uthämtade biljetter släpps och kan hämtas ut i terminalen. Köa på de numrerade plupparna på golvet, utanför Lilla Salen.


Passet

startar


Du är i tid och passet börjar, nu kör vi!