Aktuellt schema, passbokning och inlogg till din sida


Köp träningskort och boka pass här! 

Här hittar du det uppdaterade schemat för pass och Tillgängliga tränare i multihallen. Om inte schemat syns är det för att du har en för liten skärm på din enhet. Gör fönstret större eller använd en annan enhet, inom kort kommer webbschemat fungera även på små skärmar. Här kan du:

  • Boka pass om du är medlem
  • Se vilka träningskort du har, statistik över din träning och uppdatera dina kontaktuppgifter
  • Byt lösenord om du vill via Glömt lösenord-funktionen
  • Klicka här för att se höstens schema (2018)
  • Boka pass här

Bra att veta

  • Gästbokningar med fribiljetter eller liknande gör du via telefon 054-19 04 97.
  • Schemat funkar tyvärr inte så bra på mobila enheter just nu, bokning gör du enklast med vår bokningsapp!
  • Platser: Totalt antal platser, bokningsbara samt dropin. Bokningsbara: Aktuellt antal bokningsbara platser. Lediga: Totalt antal lediga platser, bokningsbara samt dropin. Reserver: Antal på reservlista

Kallelse till extra årsmöte.

17 maj 2018
Kallelse till extra årsmöte i Friskis&Svettis Karlstad

Dag: 28 MAJ 2018 Tid 18:30 – 20:00 Plats: Konferensen

Dagordning

1. Fastställande av röstlängd
2. Val av ordförande och sekreterare
3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som liksom ordförande ska justera protokollet
4. Fråga om årsmötet är utlyst enligt stadgarna
5. Fastställande av dagordning och procedurregler
6. Fyllnadsval av en ledamot för en tid av två år samt en suppleant till styrelsen.
7. Avslutande av det extrainkallade årsmötet.

VÄLKOMNA!

PDF:
Kallelse extra Årsmöte 180528
Valberedningens förslag inför extra årsmöte 28 maj 2018