Röris och Mini-Röris är Friskis&Svettis jympa för barn mellan 3 och 10 år. Passen kommer i färdiga paket med rörelser och musik. Röris kräver en halvdags utbildning med Friskis&Svettis, Mini-Röris funkar direkt. Båda programmen är framtagna för att inspirera till ett liv med rörelse både för barn och vuxna. Det är kul att röra sig till musik. Svårare än så behöver det inte vara.


Kondition, styrka, rörlighet, balans och avslappning

Röris är skapat för barn från förskoleklass upp till trean. Det bygger på samma grundkoncept som den klassiska Friskis&Svettis-jympan. Det är känslan i musiken som inspirerar till rörelse och det är enkelt att bara hänga med direkt från början.

Programmet tränar och utmanar motorik, koordination, kondition, styrka, rörlighet, balans och avslappning. De olika delarna kan användas var för sig eller tillsammans. Hela programmet är runt 20 minuter och kan köras både inomhus och utomhus. Varken barnen eller rörelseinspiratören (pedagogerna) behöver byta om till träningskläder.


En halv dags utbildning för Röris

Rörisprogrammen på musik-cd med instruktioner och affisch med illustrationer av rörelserna delas endast ut i samband med en utbildning eller säljs till personer som redan har gått en utbildning för Röris 1, Röris 2, Röris 3, Röris 4 eller Röris 5. Kontakta oss om du är intresserad av en utbildning eller vill köpa programmen.


Mini-Röris är bara att köra igång

Mini-Röris är ett lekfullt jympa-program riktat till barn mellan tre och sex år. Som förälder, förskollärare eller annan vuxen jympar och leker du Mini-Röris med barnen hemma eller i förskolan. Mini-Röris är roligt och enkelt och kan köras både inomhus och utomhus i vanliga kläder.

Programmet är uppdelat i fem delar med stort fokus på grovmotorisk träning: start, lek på golvet, upp och hoppa, nedvarvning och vila. De olika delarna kan användas var för sig eller tillsammans. Hela programmet är cirka 20 minuter.

I varje Mini-Röris-paket ingår en musik-cd med instruktioner samt en plansch med illustrationer av rörelserna.

Bli inspiratör

Om du vill bli inspiratör inom Mini-Röris, kontakta: hillevi@karlstad.friskissvettis.se för mer information om utbildningen.

Mini-Röris kan du köpa här: 
www.friskissvettis.se/

Nya Röris-program finns att köpa hos oss.