Årsmöte

Föreningens högsta beslutande organ


Årsmötet är ditt, som medlem, sätt att bestämma över föreningen Friskis&Svettis Karlstad. Årsmöte hålls en gång per år och då bjuds alla (över 8000!) medlemmar in att delta. Under årsmötet beslutas om hur årets styrelse ska se ut, vilken uppdrag styrelsen får och vilken riktning verksamheten ska sträva mot. Dessutom redogörs arbetet från föregående år så du som medlem har full koll!

 

Ordlista


En proposition är ett förslag från styrelsen som årsmötet för eller emot.

En motion är ett förslag från en medlem som årsmötet för eller emot.

Stadgarna är föreningens grundregler som berättar vad vi heter, vad vi gör och allt annat viktigt. Våra stadgar hittar du här.

 

Extra årsmöte


Styrelsen kan kalla till extra årsmöte vid särskilda tillfällen, det fungerar på samma sätt som ett vanligt årsmöte men behandlar inte lika stora områden.

 

Medlemskap = Rösträtt


För att ha rösträtt på årsmötet måste du ha betalt medlemsavgiften för det aktuella året. Alla betalande medlemmar har rätt att delta och rösta.

 

Våra årsmöten


Friskis&Svettis Karlstad håller traditionellt sina årsmöten i mars eller april i vår träningslokal. Läs mer om datum till höger. En guide till hur du skriver motioner finns nedan.

Motioner till årsmöte

En motion är en eller flera medlemmars förslag till föreningens årsmöte. Alla som betalt Friskis&Svettis medlemsavgift det aktuella året får delta på och bidra med motioner till mötet.
I regel bör frågor som väcks i motioner handla om föreningens inriktning, strategi eller andra övergripande frågor. Har du frågor eller förslag som rör Friskis&Svettis Karlstads dagliga verksamhet eller träning kan du mejla till info@karlstad.friskissvettis.se eller till respektive ansvarig för frågan, se kontaktuppgifter.

Så här går det till:

•    Du skriver själv motionen enligt mall nedan.
•    Motionen ska lämnas till föreningen senast sex veckor innan årsmötet.
•    Styrelsen förbereder ett yttrande (bifall, avslag eller besvarad)
•    Motionen med styrelsens yttrande ska finnas tillgänglig för alla medlemmar senast en vecka före årsmötet, tillsammans med övriga årsmöteshandlingar.
•    På årsmötet framför styrelsen sitt yttrande och årsmötet fattar beslut om motionen.

Så här skriver du en motion:

Detta är ett förslag på hur en motion ser ut, du måste inte följa denna mall.
•    RUBRIK. Vad motionen handlar om. Har du flera ämnen du vill ta upp så skriver du flera motioner. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.
•    BAKGRUND. Beskriv nuläget, behovet eller problemet. Tydliggör med relevant fakta.
•    FÖRSLAG. Ange ditt förslag till lösning och argument för förslaget.
•    ATT. Sammanfatta dina förslag i en eller flera att-satser. Det är att-satserna som får bifall eller avslag. Att-satserna skriver man i punkter, varje punkt inleds med ”Jag yrkar att…” eller motsvarande.
•    SIGNERA. Avsluta med namn och underskrifter från alla som skrivit förslaget. Datera motionen och ange medlemsnummer samt e-post och telefonnummer. Notera att anonyma motioner inte behandlas.
•    Tänk på att skriva kortfattat, rakt och enkelt.

Hit lämnar du din motion:

Via e-post till styrelsen@karlstad.friskissvettis.se


Om du har några frågor om att skriva motioner till årsmötet, kontakta verksamhetschef Kristina Ling eller mejla styrelsen på adressen ovan.

Lycka till med dina motioner!

Årsmöteprotokoll

Här kan du ladda ner protokoll från föreningens senaste årsmöten

Föregående årsmötes handlingar

Läs kallelsen till Årsmöte 2017